Justus Lipsius

Studievereniging
Encyclopedie en Filosofie
van het Recht